Archive for May, 2010

Vint, Raudam ja teised Toomad*

Edasine pole mõeldud õrnatundlikele.
Mulle meeldisid väga mõned mõtted Toomas Raudami Postimehe kirjutisest, kus ta juhtis tähelepanu sellele, et vaatamata üha laienevale kirjanikeepideemiale Eesti Vabariigis on endiselt väga vähe neid, kes on kajastatud. Ja üsna küsitav on see, kas see kajastatavus on õigustatud.
Kes on Eesti luule? Jürgen Rooste. Kes on Eesti proosa? Jan Kaus. Kes on [...]