Archive for November, 2010

Põlev maja 2010

Põleva maja listid tulevad taas, sest aasta on lõppemas! Kusjuures - kuna lõppemas on ka terve kümnend, siis ootame ka kümnendi liste!
Jim Ashilevi 2009. aasta alguses tõstatatud küsimus kõlas: “Kui eelmine aasta põleks majana maha, siis mis raamatud sa teel välja endaga kaasa krabaksid?”
Need ei pea olema raamatud, mis ilmusid 2010 või 00ndate [...]

Tallinna Ülikooli eesti keele ja kultuuri instituudi kirjandusteaduse osakonna ja Eesti Kirjanike Liidu konverents
„Nurklikud nullindad. Konverents eesti nüüdiskirjandusest“

9.-10. detsembril 2010
Tallinna Kirjanike Maja musta laega saalis, Harju 1
ESIMENE PÄEV: 9. detsember, neljapäev
10.00 Kogunemine ja tervitamine.
Avasõnad. Juhatab Piret Viires
10.15 Tekstikava 1 - 10 min
10.25 Cornelius Hasselblatt
Kus lõpeb elulugu ja algab kirjandus?
10.55 Anneli Kõvamees
Kilde nullindate reisikirjast: [...]